Досягнення кафедри

Виховна робота – невід'ємна складова навчального процесу. Даний вид роботи на кафедрі спрямований на виховання національної свідомості студентів, їх людської гідності. Провідну роль у цьому відіграє виховне навчання. Викладачі кафедри виконують обов'язки кураторів в академічних групах, проводять відкриті тематичні виховні заходи, на яких обговорюються проблеми правового, морального, патріотичного, трудового, гендерного, економічного, релігійного виховання студентів, проводяться заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі, формування здорового способу життя та профілактики правопорушень, наркоманії та алкоголізму у студентському середовищі та виховання у студентів бережливого ставлення до власності академії як у навчальних корпусах так і в гуртожитку. Виховні заходи на кафедрі проводяться відповідно до плану роботи куратора, який затверджується на початку року. Необхідно зазначити, що відповідно до плану виховних годин одна виховна година відводиться на аналіз навчальної та трудової дисципліни. Виконання заходів з виховної роботи регулюється, контролюється та заслуховується на засіданнях кафедри та на вченій раді факультету.

У 2014 року проведено акредитацію за спеціальністю «Економіка підприємства» за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.

За результатами навчальної та науково-методичної роботи професор Гречановська І.Г. нагороджена: 2004 рік знаком «Відмінник освіти України», 2009 рік за багаторічну роботу, особистий вклад в розвиток наукової сфери - нагрудним знаком «Петро Могила».

Кафедра «Економіки підприємства» активно приймає участь у культурних студентсько-викладацьких заходах, наприклад, свята «Найкращий викладач», «День факультету», «День захисту дитини», та інші.

Кожен працівник забезпечує виконання певних напрямків громадської роботи: участь в Вченій Раді факультету «Економіки та управління в будівництві» (Окландер Т.О., Добролюбська Г.І., Ракицька С.О., Кулікова Л.В., Серьогіна Н.В., Пандас А.В.), кураторство (Вєтрогон О.В., Ракицька С.О., Осетян О.М., Камбур О.Л.), член методичної ради академії та факультету (Пандас А.В., Кулікова Л.В.), координатор наукової діяльності кафедри (Окландер Т.О., Ракицька С.О.), заступники декану факультету ЕкУБ (Кулікова Л.В., Серьогіна Н.В.), відповідальна за профорієнтаційну роботу факультету ЕкУБ та кафедри (Жусь О.М.)

За плідну педагогічну, наукову роботу, значні заслуги в підготовці кадрів з вищою освітою викладачі кафедри неодноразово нагороджувалися Почесними грамотами Одеської державної академії будівництва та архітектури. У 2015 році за активну участь в навчально-методичній та суспільній роботі на на честь 85-річчя заснування Академії почесними грамотами нагородили: Гречановську І.Г., Педько І.А., Серьогіну Н.В., Жусь О.М., Ракицьку С.О., Добролюбську Г.І., Вєтрогон О.В., Петрищенко Н.А.. Також отримали грамоти деканату ЕкУБ ....