Викладачі кафедри економіки підприємства

На кафедрі постійно зростав професіоналізм і кваліфікація викладачів, збільшувалось число тих, що захистили дисертації та одержали звання доцента.

Відсоток викладачів кафедри «Економіки підприємства», які мають вчений ступінь або звання, складає 60%, а саме:

доктори економічних наук, професори: Окландер Т.О.;

кандидати економічних наук, доценти: Ракицька С.О., Педько І.А, Тюлькіна К.О., Мозгалева В.М., Камбур О.Л., Пандас А.В., Петрищенко Н.А.;

доценти: Кулікова Л.В., Добролюська Г.І.;

старші викладачі: Фроліна К.Л., Серьогіна Н.В., Жусь О.М.;

асистенти: Осетян О.М., Вєтрогон О.В., Казарська В.В.

Навчально-допоміжний персонал: зав. лабораторії Малишенко О.О., старший лаборант Шубенкіна О.М., інженер Савчук С. Б. та лаборант Кузьміна І.Ю.

Окландер Т.О.

Окландер Тетяна Олегівна

Ракицька С.О.

Ракицька Світлана Олегівна

Педько І.А.

Педько Ірина Анатоліївна

Тюлькіна К.О.

Тюлькіна Катерина Олександрівна

Камбур О.Л.

Камбур Ольга Леонідівна

Пандас А.В.

Пандас Анастасія Валеріївна

Кулікова Л.В.

Кулікова Людмила Василіївна

Добролюбська Г.І.

Добролюбська Галіна Іванівна

Фроліна К.Л.

Фроліна Катерина Леонідівна

Серьoгіна Н.В.

Серьoгіна Наталія Валеріївна

Жусь О.М.

Жусь Оксана Миколаївна

Петрищенко Н.А.

Петрищенко Наталія Анатоліївна

Осетян О.М.

Осетян Оксана Миколаївна

Вєтрогон О.В.

Вєтрогон Ольга Віталіївна

Казарська В.В.

Казарська Вікторія Віталіївна