Акредитація підготовки фахівців другого (магістерського) ріваня за освітньо-професйною програмою “Підприємництво, торгілвя та біржова діяльність”.

17-19 грудня в Одеській державній академії будівництва та архітектури
пройшла акредитація підготовки фахівців другого (магістерського)
ріваня за освітньо-професйною програмою “Підприємництво, торгілвя та
біржова діяльність”.
акредитація

Акредитаційну екпертизу проводили:

голова комісії – Ганущак–Єфіменко Людмила Михайлівна – декан
факультету Підприємництва і права Київського національного
університету технологій та дизайну, доктор економічних наук, професор;

Манойленко Олександр Володимирович – директор Науково навчального
інституту Економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу Національного
технічного університету «Харківський політехнічний інститут», доктор
економічних наук, професор