Компоненти освітньої програми ОПП Економіка будівельного підприємства (2022)

Спеціальність 076 – Підприємництво та торгівля

Бакалаври

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

Загальні компоненти

Спеціальні (фахові) компоненти

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

Загальні компоненти

Спеціальні (фахові) компоненти

Блок дисциплін за вибором

Блок 1 Аналіз діяльності будівельного підприємства

Блок 2 Експертиза і оцінка нерухомості

Магістри

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП

Загальні компоненти

 • Правове регулювання господарської діяльності в будівництві силабус
 • Іноземна мова (спецкурс) силабус

Спеціальні (фахові) компоненти

 • Стратегічне управління підприємством силабус
 • Новітні аспекти у діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур силабус
 • Математичні моделі в економічній діяльності силабус
 • Фінансовий менеджмент силабус
 • Економічна діагностика силабус
 • Управління потенціалом підприємницьких, торговельних і біржових структур силабус
 • Оцінка будівельного бізнесу силабус
 • Практична підготовка  МВ
 • Кваліфікаційна магістерська робота МВ

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП

Загальні компоненти

Спеціальні (фахові) компоненти

 • Оцінка житлових об’єктів силабус
 • Бізнес-аналітика і візуалізація даних
  силабус
 • Системний підхід в економіці силабус
 • Екологічні фактори в інвестиційній діяльності силабус
 • Оцінка майнових об’єктів силабус
 • Стратегії експлуатації об’єктів нерухомості силабус
 • Економічна експертиза об’єктів нерухомості силабус
 • Технічна експертиза будівельних конструкцій та безпека користування будовами та спорудами силабус
 • Іпотечне кредитування силабус
 • Управління просторовим розвитком міст силабус

Компоненти із інших ОП

Компоненти освітньої програми ОПП Економіка будівельного підприємства (2020)