Опубліковано матеріали Інтернет-конференції

Опубліковано матеріали V міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ», яка відбулася 12-13 травня 2022 року.

Збірник тез.