Дипломне проектування

Реферати випускних робіт ОП «Економіка будівельного підприємства» ОКР «Бакалавр»
2020 рік
Булгакова Ксенія Констянтинівна «Заходи щодо підвищення рентабельності діяльності будівельного підприємства ТОВ СТАР СТРОЙ ЮГ»
Витопоренко Олексій Вадимович «Трудові ресурси та їх роль у забезпеченні ефективності виробництва»
Вішня Яна Сергіївна «Оцінка прибутковості ПАТ “Одеський кабельний завод”»
Годнюк Владислав Миколайович «Формування маркетингової стратегії розвитку підприємств»
Гутенко Андрій Петрович «Оцінка прибутковості ПП ВКФ “Мікромегас”»
Долусов Олександр Олександрович «Прибуток підприємства «Авангард»: суть, механізм формування та розподілу і резерви збільшення»
Драганська Вікторія Вікторівна «Оцінка ефективності використання матеріальних ресурсів ТОВ «Ростдорстрой»
Кіосе Констянтин Геннадійович «Аналіз ефективності виробничої діяльності ТОВ«Будівельна компанія «ІНТЕРГАЛ-БУД» і шляхи її підвищення»
Кіщенко Ганна Володимирівна «Трудові ресурси підприємства будівельної галузі ТОВ «КПП ЦЕНТР» та їх роль у забезпеченні ефективності виробництва»
Марченко Аліна Дмитрівна «Дослідження результатів господарської діяльності підприємства БК «Альфапівденьбуд»»
Михайлевська Анастасія Сергіївна «Оцінка ефективності функціонування підприємства будівельної галузі (ТОВ “ТТМ-ЮГ”) в сучасних умовах»
Мітрова Анна Георгіївна «Оцінка показників ефективності будівельного підприємства «Інжиніринг-Жилстрой»»
Пігулевська Дарія Сергіївна «Обґрунтування стратегії розвитку будівельного підприємства ТОВ «ХАЙ-ТЕК-БУД»»
Сосніцька Наталя Олександрівна «Оцінка фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства “Одесбудматеріали”»
Томєва Наталя Іванівна «Оцінка показників ефективності будівельного підприємства ТОВ Ре-Лайф»
Трояненко Павло Андрійович «Прибуток і рентабельність як результативні показники господарської діяльності ТОВ «Укрспецбуд»
Фот Ірина Олегівна «Аналіз результативності діяльності будівельного підприємства ТОВ “ХАЙ-ТЕК-БУД” в сучасних умовах»
Чернега Альона Ігорівна «Обґрунтування напрямків підвищення прибутковості ТОВ ІБВК «Квадр»»
Яворська Владислава Віталіївна «Ефективність використання основних фондів підприємства ТОВ БК “Міськбудінвест”»
Будько Крістіна Вадимівна  Оцінка показників господарської  діяльності будівельного підприємства
Вузіян Наталія Іванівна       Проблеми та перспективи розвитку будівельного підприємства
Белоусова Олександра Володимирівна  Оцінка нематеріальних активів підприємства та шляхи підвищення ефективності їх використання
Гужаковська Єлизавета В’ячеславівна   Формирование затрат на строительном предприятии
Даніч Олександра В’ячеславівна  Оцінка впливу факторів на показники господарської діяльності  підприємства
Клопатюк Ігор Станіславович       Визначення резервів розвитку потенціалу підприємства
Назаренко Руслан Юрійович        Дослідження показників прибутковості будівельного підприємства
Зінченко Вікторія Ігорівна.       Управління витратами будівельної організації
Харченко Ольга Валеріївна Пошук резервів підвищення рентабельності будівельного підприємства
Сидоренко Андрій Олександрович        Оцінка показників господарської  діяльності будівельного підприємства
Лук’янцев Володимир Олексійович       Економічна оцінка результатів господарської діяльності будівельного підприємства

2019 рік
Куманов Олег Михайлович Проблеми і перспективи розвитку будівельного підприємств
Мацак Анастасія Ігорівна Оптимізація витрат як фактор підвищення прибутковості підприємства.
Надеждіна Оксана Олександрівна Резерви підвищення ефективності діяльності підприємства
Пашинов Віталій Олександрович Оцінка фінансово-господарської діяльності будівельного підприємства
Петренко Олена Віталіївна Оцінка прибутковості будівельного підприємства
Погорєлова Ольга Сергіївна Підвищення ефективності будівельної організації за рахунок покращення використання трудових ресурсів
Соловйова Надія Ігорівна Резерви підвищення прибутковості будівельної компанії
Рахимов Ислам Оцінка показників ефективності будівельного підприємства
Чайченко Дмитро Станіславович Проблеми та перспективи розвитку будівельного підприємства
Трошкіна Даря Сергіївна Виявлення резервів підвищення прибутковості будівельного підприємства
Фартунов Олексій Іванович Оцінка ефективності виробничо-господарскої діяльності підприємства
Томенко Сергій Сергійович Резерви підвищення ефективності діяльності підприємства будівельної галузі.
Яцина Дмитро Сергійович Оцінювання рентабельності діяльності будівельного підприємства
Антонова Тетяна Вячеславівна Оцінка ефективності використання матеріальних ресурсів на підприємстві
Бацунова Яна Ігорівна Аналіз використання основних фондів підприємства
Гуцало Вікторія Віталіївна Удосконалення системи організації праці на підприємстві
Зозуля Наталія Миколаївна Внутрішні резерви підвищення прибутковості підприємства будівельної індустрії.
Костюк Наталія Юріївна Дослідження стану основних засобів підприємства
Кристак Олександр Андрійович Забезпечення ефективного використання виробничих ресурсів підприємства.
Лугова Марія Миронівна Оцінка ефективності використання основних засобів підприємства
Маммедов Нізамі Расім Огли Оцінка результативності діяльності будівельного підприємства
Серпун Ростислав Ігорович Оцінка ефективності функціонування будівельного підприємства в сучасних умовах
Сментина Ірина Юріївна Оцінка показників ефективності господарської діяльності
Топал Олена Ігорівна Формування затрат на будівельному підприємстві
Трапіцин Анатолій Петрович Оцінка прибутковості підприємства будівельної галузі
Чобанюк Вікторія Віталіївна Оцінка ефективності виробничо-господарскої діяльності підприємства
Барган Олег Миколайович Виробничі ресурси будівельного підприємства та їх оцінка
Корчевний Олександр Іванович Трудові ресурси та їх роль у забезпеченні ефективності виробництва
Поліщук Тетяна Валеріївна Оцінка фінансово-економічних показників будівельного підприємства

Реферати магістерських робіт ОП «Економіка будівельного підприємства»
2020 рік
Бацунова Яна Ігорівна «Обгрунтування напрямків щодо результативності діяльності будівельного підприємства ТОВ «ГЕФЕСТ-БІЛДІНГ» в сучасних умовах»
Федерка Тетяна Миколаївна Економічне обґрунтування росту рентабельності будівельного підприємства ТОВ «КПП ЦЕНТР»
Михайлова Ніколь Геннадіївна «Обґрунтування напрямків підвищення прибутковості будівельного підприємства ТОВ «Експрес-Будінвест»
Томенко Сергій Сергійович «Управління виробничими запасами державного підприємства «Одеський Облавтодор»
Гуцало Вікторія Віталіївна «Обґрунтування стратегії діяльності ТОВ «Стікон» в нестабільних зовнішніх умовах»
Лехлейтнер Олена Людвиківна «Забезпечення ефективності діяльності будівельного підприємства ТОВ «Спецрембуд» в сучасних умовах»
Пашинов Віталій Олександрович «Обґрунтування напрямків підвищення ефективності функціонування Одеського заводу залізобетонних конструкцій»
Погорєлова Ольга Сергіївна «Удосконалення використання трудових ресурсів на підприємстві будівельної індустрії «Великодолинський завод ЗБВ»
Чайченко Дмитро Станіславович «Забезпечення стабільного розвитку будівельного підприємства ТОВ «ГЕФЕСТ-БІЛДІНГ» в умовах нестійкого зовнішнього середовища»
Джумаєв Чари «Обґрунтування заходів з покращення фінансового стану ПП ВКФ «Мікромегас»