Методичне забезпечення дисциплін

Щоб завантажити методичні вказівки з економічних дисциплін виберіть спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень (бакалавр, магістр).
Перелік методичних вказівок з кожної дисципліни також доступний на сторінці викладача кафедри економіки та підприємництва, який читає лекції або проводить практичні заняття з цього предмету.
Доступні для завантаження методичні вказівки для виконання контрольних, розрахунково графічних і курсових робіт студентами денної та заочної форми навчання.
Консультацію щодо виконання індивідуальних робіт можна отримати у викладачів кафедри з відповідності з графіком консультацій викладачів кафедри економіки підприємства

Пошук по дисциплінам кафедри

Спеціальность 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
Спеціальность 075 "Маркетинг"
Спеціальность 073 "Менеджмент"
Спеціальность 192 "Будівництво та цивільна інженерія"
Спеціальность 193 "Геодезія та землеустрій"
Спеціальность 133 “Галузеве машинобудування”
191 "Архітектура та містобудування"