Компоненти освітньої програми ОПП Економіка будівельного підприємства (2020)

Спеціальність 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Бакалаври

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

Загальні компоненти

Спеціальні (фахові) компоненти

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

Загальні компоненти

Спеціальні (фахові) компоненти

Блок дисциплін за вибором

Блок 1 Аналіз діяльності будівельного підприємства

Блок 2 Експертиза і оцінка нерухомості

Магістри

Компоненти освітньої програми ОПП Економіка будівельного підприємства (2019)