Компоненти освітньої програми ОПП Економіка будівельного підприємства

Спеціальність 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Бакалаври

Магістри