Компоненти освітньої програми ОПП Економіка будівельного підприємства (2019)

Спеціальність 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Бакалаври

Магістри

Компоненти освітньої програми ОПП Економіка будівельного підприємства (2020)